IMG_5266_small

Social medieplan

En strategi utformas för att erhålla bästa möjliga effekt för företagets närvaro på sociala medier. Samt att upprätthålla en konsekvent aktivitet på sociala medier som även återspeglar företagets normer, policy och varumärke. En strategi skräddarsys för varje individuellt företag och organisation utifrån ert nuläge.

Ett effektivt sätt att skapa en social mediestrategi är genom en workshop där deltagarna är ansvariga och delaktiga i företagets kommunikation och varumärke.

I workshopen tar vi fram mål och syfte med företagets närvaro i sociala medier. Vi granskar företagets olika målgrupper och därigenom beslutar kring vilka sociala plattformar som passar. Även innehållet skräddarsys utifrån företagets varumärke, målgrupp och kanaler. Efter workshopen träffas vi igen för en genomgång och implementering av strategin.

Policyarbete

Många väljer att komplettera sin social mediestrategi med en policy för företagets medarbetare. Policyn är inte ett sätt att begränsa medarbetarnas social medianärvaro utan inspirera att hjälpa samt utveckla företagets närvaro på sociala medier. Policyn tas fram av ledningsgrupp och innehåller även riktlinjer för informationshantering.

PR-Plan

En genomtänkt PR-plan är grunden till ett framgångsrikt PR-arbete. Den ger ditt företag stöd och vägledning i PR arbetet. PR-planen synkas med företagets marknadsplan, aktiviteter och kampanjer. PR-planen skräddarsys utifrån företagets behov.

Kontakta mig för prisförslag!